Roster: Miedzanka Miedzna [Miedzanka M] | U-16 (r,2003/2004)

 U-16 (r,2003/2004) U-16 (r,2003/2004)

Miedzanka Miedzna


Sponsorzy klubu

  222 222mmmhhh

ggnnnmm

bbcchhh